Björkris med löv på en bastulav

6 december 2017 – 25 februari 2018

6 dec 2017 – 25 feb 2018

Finland finns inom mig

Bilder av fotograf Agnes Thor

Ett par manshänder med händerna kupade.

Vad innebär det att vara Sverigefinne idag? Vad är det finska arvet? Vilka finska traditioner har man kvar idag? Bilder av fotograf Agnes Thor speglar erfarenheter från svenskar med finskt ursprung.

Sverigefinnarnas historia är lång – från skogsfinnar med svedjebruk, till
arbetskraftsinvandring, krigsår och så den moderna tidens globala värld.

I utställningen Finland finns inom mig lyfts frågor kring hur etnisk identitet
utformas och omformas, och vad som blir kvar genom generationerna.

Journalisten Lisbeth Axelsson har under våren och sommaren 2017 gjort tio
intervjuer med personer av sverigefinskt ursprung – det upptagna ljudet och de
nedskrivna texterna kommer bevaras av Arkivcentrum i Örebro och texterna kommer att bli en del av utställningen.

Fotografen Agnes Thor arbetar med att skapa visuella essäer, och har använt
intervjuerna som grundmaterial till utställningen. Bilderna speglar olika delar
av det sverigefinska kulturarvet eller baseras löst på de intervjuades livsberättelser. Med bild och ljud vill Thor skapa en visuell väv av minnen och nutiden.

Projektet är en del av firandet av Finlands 100-årsfirande som
självständig nation.

I samarbete med ArkivCentrum Örebro län, Örebro kommun och Region Örebro län.

Utställningar

Björkris med löv på en bastulav

6 december 2017 –25 februari 2018

6 dec 2017 – 25 feb 2018

Bilder av fotograf Agnes Thor

Collage av textila handarbeten

23 september 2017 – 28 januari  2018

6 dec 2017 – 25 feb 2018

– när samlat möter nytt

Konstverk gjort av isärsågade dalahästar.

7 oktober 2017 –14 januari 2018

6 dec 2017 – 25 feb 2018

Ingen vill vara utanför.
Men alla vill vara unika…

Pojke skriver ord med utklippta bokstäver

30 september 2017 –14 januari 2018

6 dec 2017 – 25 feb 2018

Om rättigheter och lika värde

Miljöbild i utställningen klenodkammaren

Fast utställning

6 dec 2017 – 25 feb 2018

Här finns museets verkliga klenoder!

Faces I Have Met, en utställning som varit

Fast utställning

6 dec 2017 – 25 feb 2018

En utställning där våra föremålssamlingar visas som ni aldrig sett dem förut!