6 oktober – 4 november 2018

6 okt 2018 – 4 nov 2018

hylla vardagen

En utställning i Vasasalen
på Örebro slott

HVD Gustav Larsson

I utställningen Hylla vardagen ställs begreppet ”vackrare vardagsvara” från 1920-talet i ett modernt sammanhang.
Svensk Form och Örebro läns museum vill tillsammans uppmärksamma formgivna vardagsföremål, både alldeles nya objekt, men också äldre föremål ur museets samlingar.

Hylla vardagen är en utställning samt ett formevenemang som pågår under en månad i Örebro. Det arrangeras av Svensk Form i Örebro län. Utställningen Hylla vardagen procuceras av Svensk Form och Örebro läns museum tillsammans och visas i Vasasalen på Örebro slott. Nitton formgivare, alla medlemmar i Svensk form, har av en jury tagits ut för att arbeta med temat Hylla vardagen. Örebro läns museum bidrar med föremål ur samlingarna och en bakgrund till formgivningens roll i Sverige.

I den tidiga industrialismens Sverige och även i Europa diskuterades det livligt om de föremål som producerades maskinellt var fula eller vackra. En ny yrkesgrupp såg så småningom dagens ljus: formgivarna. Formgivarens uppgift blev att med hänsyn till maskinens förutsättningar designa föremålen så att de blev attraktiva för konsumtionen.

Men det fanns också de som menade att industrialismen var ett gissel, att arbetarna som stod i fabrikerna behövde vackrare föremål hemma, mer skönhet i sin vardag, för att må bra. De menade också att det var det gamla hantverket, där föremålen tillverkades med omsorg som egentligen stod för skönheten.

Svensk Form var en organisation som engagerade sig i den här frågan från olika perspektiv. En av organisationens förgrundsgestalter, Greger Paulsson, publicerade texten ”Vackrare vardagsvara”. I grunden fanns en vurm för att alla, oavsett klassbakgrund, hade rätt till skönhet. Och att människorna behövde lära sig vad god smak är. Det kan tyckas lite pekpinneaktigt och idag skulle det inte fungera att resonera så. Så vad kan formgivarens utmaning vara idag?

Nu som då lever vi med industrialismen och massproduktion av föremål för konsumtion. Skillnaden är att vi idag producerar mer än någonsin samtidigt som vi vet att vår planet inte klarar att hålla oss alla med ständigt nya prylar. Vi har börjat tala om hållbarhet. Har formgivaren en roll att spela här? Flera av de formgivare som medverkar i utställningen berör på olika sätt hållbarhetsfrågor och tar därmed ansvar för hur de designade objektens material och produktion påverkar framtidens miljö och klimat.

PROGRAM

17 oktober kl. 18:30
Föreläsning med Hedvig Hedqvist
"Bostäder som tidsmarkörer och vattendelare"

24 oktober kl. 18:30
Föreläsning med Lars Eriksson
"Att fånga det till synes enkla och beskriva det sköna"

31 oktober 2018 kl. 18:30
Föreläsning med Jenny Lantz
"Trendmaskineriet och modets kris"

Läs mer om Hylla vardagen här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Utställningar

Fasad Örebro slott

Länsmuseibyggnaden på Engelbrektsgatan 3 är sedan söndagen den 27 maj stängd. Den 11 augusti öppnade vi på Örebro slott.

Hylla Vardagen

6 okt 2018 – 4 nov 2018

6 okt 2018 – 4 nov 2018

I utställningen ställs begreppet ”vackrare vardagsvara” från 1920-talet i ett modernt sammanhang.