English

Prints

Hirundinoides Fetus Flower 1967 lithography 395 x 297 mm

Hirundinoides Fetus Flower 1967 lithography 395 x 297 mm

Insectifera 1968 serigraphy 558 x 433 mm

Insectifera 1968 serigraphy 558 x 433 mm

The Morning Hunger 1973 lithography 200 x 290 mm

The Morning Hunger 1973 lithography 200 x 290 mm

Views from Amlapalalsi I 1977 lithography 280 x 420 mm

Views from Amlapalalsi I 1977 lithography 280 x 420 mm

The Morning Meal 1979 lithography 440 x 300 mm

The Morning Meal 1979 lithography 440 x 300 mm

Andante 1980 lithography 594 x 403 mm

Andante 1980 lithography 594 x 403 mm

Flower Bank upper Oriro 1982 lithography 540 x 420 mm

Flower Bank upper Oriro 1982 lithography 540 x 420 mm

Nocturne 1983 lithography 610 x 488 mm

Nocturne 1983 lithography 610 x 488 mm

Animal Life in Oriro 1984 lithography 310 x 500 mm

Animal Life in Oriro 1984 lithography 310 x 500 mm

Calogeralia elegans 1985 lithography 350 x 270 mm

Calogeralia elegans 1985 lithography 350 x 270 mm