English

Teckningar

ur Formboken 1940-tal tusch på papper 167 x 200 mm

ur Formboken 1940-tal tusch på papper 167 x 200 mm

ur Formboken 1940-tal tusch på papper 167 x 200 mm

ur Formboken 1940-tal tusch på papper 167 x 200 mm

ur Formboken 1940-tal tusch på papper 167 x 200 mm

ur Formboken 1940-tal tusch på papper 167 x 200 mm

ur Formboken 1940-tal tusch på papper 167 x 200 mm

ur Formboken 1940-tal tusch på papper 167 x 200 mm

ur Formboken 1940-tal tusch på papper 167 x 200 mm

ur Formboken 1940-tal tusch på papper 167 x 200 mm

ur Formboken 1948 tusch/blyerts på papper 167 x 200 mm

ur Formboken 1948 tusch/blyerts på papper 167 x 200 mm

Teckning 1970 blyerts på papper 208 x 202 mm

Teckning 1970 blyerts på papper 208 x 202 mm

Teckning 1970 blyerts på papper 208 x 202 mm

Teckning 1970 blyerts på papper 208 x 202 mm

Teckning 1971 blyerts på papper 185 x 207 mm

Teckning 1971 blyerts på papper 185 x 207 mm

Teckning 1972 blyerts på papper 203 x 208 mm

Teckning 1972 blyerts på papper 203 x 208 mm