Om museet

Örebro läns museum är en stiftelse med bl.a. Region Örebro län och hembygdsförbund som huvudmän. Museet har en budget som omspänner cirka 27 miljoner kronor och cirka 25 årsverken.

Förutom verksamhet i hela regionen finns museibyggnad och föremålsarkiv samt ett antal anläggningar runt om i länet.

Våra huvudsakliga utställningslokaler finns i länsmuseet, Engelbrektsgatan 3. Länsmuseibyggnaden på Engelbrektsgatan 3 är sedan söndagen den 27 maj stängd. Den 11 augusti öppnar vi istället på Örebro slott.

På Länsarvet finns våra föremålsmagasin. Länsarvet ligger i kasern Narva, Kaserngården 6.

Här kan du läsa museets årsredovisning 2017PDF (pdf, 777.3 kB)

Styrelsen

Från och med 2016-09-02 består museets styrelse av följande personer:

Från Region Örebro län

Ordinarie

Hans Karlsson (S), ordförande
Emma Ode (MP)
Torbjörn Ahlin (C)

Ersättare

Margareta Anneborg (S)
Jeanette Rasko (S)
Rune Karlsson (V)

Från Örebro läns hembygdsförbund

Ordinarie

Ingela Oxelgren
Sif Eklund

Ersättare

Jan Klingberg
Sören Klingnéus

Adjungerade

från region örebro län

Inger Göransson (S)
Lars O Molin (KD)
Margaretha Pehrson (FP)
Irma Sandgren (M)

från Örebro kommun

Behcet Barsom

Från Stiftelsen Örebro Läns Tekniska Museum

Tord Larsson
Stig Olsson
Matz Karlsson
Jan Blåder

 

Lediga jobb

Det finns för närvarande finns inga lediga tjänster.

Vi tar för närvarande inte emot praktikanter eller personer för arbetsträning. Vi undanber oss spontanansökningar och utlyser de tjänster som är aktuella på Arbetsförmedlingen.

Personuppgiftspolicy

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur Örebro läns museum hanterar dina personuppgifter. Därför tycker vi det är bra att den nya dataskyddsförordningen GDPR gör det tydligare vilka rättigheter du har som besökare och kund hos oss och vilka skyldigheter vi har som institution.

GDPR ersätter den gamla personuppgiftslagen (PUL). Mycket i den nya regleringen är samma som tidigare, men GDPR ställer högre krav på företagen och lyfter de rättigheter du har, bl.a. att du har rätt att begära information om behandlingen av dina personuppgifter och att bli struken ur våra register.
Här kan du läsa hela vår personuppgiftspolicyPDF (pdf, 112.7 kB)

Vänföreningen

ÖREBRO LÄNS MUSEI VÄNNER

Vad gör Örebro läns Musei Vänner?

Föreningen har till uppgift att på olika sätt stödja Örebro läns museum i dess verksamhet. Exempel på detta kan vara;

 • Ekonomiskt stöd till museet.
 • Medarrangör vid museets föreläsningar.
 • Komplettera museets samlingar genom förvärv av konst- eller kulturhistoriska föremål.

Vänföreningen är ett forum för medlemmarna att gemensamt kunna ta del av kunskap och gemenskap inom kultur och konst.  För att stimulera medlemmarnas kulturintresse brukar föreningen ordna utflykter till kulturhistoriska platser såväl inom som utom länet. Museet brukar också inbjuda till vernissager och förhandsvisningar. Aktiviteter som är mycket uppskattade av medlemmarna.

Medlemskap  i Örebro Läns Musei Vänner

Kontakta föreningens kassör Maj Gustafsson, tel 019-25 63 83 eller sekreterare Agneta Sartz- Holmdahl tel 0708-87 37 96 som kan hjälpa till med inbetalningskort.

 • Årsavgift 200:- per person.
 • Övriga medlemmar på samma adress 100:- per person
 • Studerande 50:- per person.
 • Ständigt medlemskap 2000:- per person
 • Plusgironummer 11 39 83-1

Genom medlemskapet stöds Örebro Länsmuseum men ger också förmåner;

 • Resor inom och utom länet - ofta till för allmänheten stängda miljöer såsom privathem med professionell specialguidning. Ibland ordnas utlandsresor inom kulturens värld.
 • 10% rabatt på böcker och varor i museets butik mot uppvisande av medlemskort
 • 10% rabatt i restaurangen (ej butiken) på Rosengrens skafferi mot uppvisande av medlemskort 


I styrelsen sitter
Ordförande  Carl-Hugo Hamilton
Vice ordf. Jan Stridbeck
Sekreterare Agneta Sartz- Holmdahl
Kassör Maj Gustafsson
Klubbmästare  Hans Gertzén
Ledamot Antonia Berglund
Ledamot Anne-Marie Kindstrand

Välkommen till föreningen!