Örebro läns museum

Den 19 december 2023 startade renoveringen. Foto: Per Torgén, ÖLM

renoveringen av Museibyggnaden på Engelbrektsgatan 3

Vi saknar vårt hus – museet på Engelbrektsgatan 3 som har varit stängt sedan 2018. Än är det långt kvar innan vi kan flytta in, men nu har ytterligare en steg på vägen tagits i och med att regionens servicenämnd den 17 november 2023 godkände projektavtalet mellan Region Örebro län och Stiftelsen Örebro läns museum. Avtalet är en förutsättning för att ombyggnationen kan starta. Vi siktar på invigning under 2027.

Varför bygger vi om?

Redan år 2017 startade museet och fastighetsägaren Region Örebro län resan mot en nyrenoverad museibyggnad. Fokus var då och är fortfarande att energieffektivisera fastigheten genom nödvändiga renovering av till exempel tak, fönster och ventilation. Samtidigt vill museet och fastighetsägaren göra verksamhetsanpassningar. Vi bygger om för att skapa en fantastisk museiupplevelse för framtida museibesökare. Konkret innebär det att vi vill öka tillgängligheten och lyfta fram byggnadens vackra arkitektur. Och för att även i framtiden kunna låna in och visa värdefulla konstverk och kulturhistoriska föremål är det också nödvändigt att göra anpassningar kring säkerhet och inomhusklimat.

HUR KOMMER DET ATT SE UT NÄR DET ÄR KLART?

Som ett underlag till White arkitekter har museet tagit fram ett Estetiskt program Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Det ger en riktning för hur vi vill att museibyggnaden ska se ut efter renoveringen.

Programmet tar upp färger och former och material som kommer att vara tongivande. Materialen och känslan är viktiga och inredningen kommer präglas av äkta material och hantverk med förankring i länet. Vi har arbetat med den rumsliga känslan, hur vi vill att husets ska upplevas och uppfattas av framtidens besökare. Att skapa mentala och fysiska utrymmen för reflektion och sänka trösklar för både gamla och nya besökare, har varit en central utgångspunkt

Ordet berättande kommer också att vara vägledande när vi ska utforma och inreda museibyggnaden. Bakom det som är yta, intryck och design kommer det att finnas berättelser om vårt län och människorna här.

Vad har hänt?

  • I september 2022 fattade Servicenämnden, Region Örebro län beslut om tilldelning och det blir Serneke Sverige AB som blir leverantör för ombyggnationen av museet.
  • Den 21 november 2022 kom beskedet att Örebro kommun, byggnadsnämnden har beviljat bygglovet för om- och tillbyggnad av länsmuseet. I motiveringen för beslutet står att "tillbyggnaden utformas i samma stil och material som den ursprungliga byggnaden och underordnar sig i skala och karaktär. De kvaliteter som gör byggnaden särskilt värdefull påverkas inte negativt."
  • I juni 2023 fattade regionfullmäktige beslut om att tillföra medel så att processen med renoveringen av länsmuseibyggnaden kan genomföras. Beslutet innebär att 10 miljoner ska tillföras 2024 och resterande medel av det som saknas följer år 2025 och 2026.
  • Den 17 november 2023 godkände regionens servicenämnd projektavtalet mellan Region Örebro län och Stiftelsen Örebro läns museum. Avtalet var en förutsättning för att ombyggnationen skulle kunna starta.
  • Den 19 december 2023 startade renoveringen.

Publikmöten på andra platser

Så - vad gör vi på länsmuseet när vår museibyggnad är stängd? Det finns så mycket intressant att berätta om vårt län och människorna som levt här!

Vi visar flera utställningar på Örebro slott och vi finns även närvarande på många andra platser i länet. Mellan Nora och Lindesberg finns vår bergsmansgård Siggebohyttan som vi ägt och visat som museum i snart 120 år. Sommartid har vi öppet med café och butik, ordnar flera evenemang och där finns mycket att göra för barn och familjer. Det finns också en vandringsled till gruvområdet i skogen och en ny utställning om kraftöverföring för barn och familj. Och den som vill veta mer om våra bergslag ska se utställningen på slottet om bergsbrukarnas medeltida historia. På slottet, Gråbo och Siggebohyttan har vi pedagogiska program och visningar där vi möter skolelever i alla åldrar.

I Järle och på några platser till i Nora kommun har vi satt upp vepor som berättar om bergslagens historia och hoten mot dessa historiskt så viktiga platser. Vi har det Mobila museet, vår lastbil, som vi turnerar till skolor, hembygdsföreningar och olika event. I sommar gör vi två nya utställningar om byggnadsvård och slöjd som kommer att visas på några hembygdsföreningar.

Vidare har museet en egen app ”Örebro läns museum”, där det finns digitala guider om kulturhistoriska platser i länet. Vi gör arkeologiska metallsökarevent, i år i Husby vid Norasjön och även i Glanshammar. Vi hjälper husägare och andra intressenter att bevara och bruka länets landskap och byggnader. Museets slöjdkonsulenter arbetar med att stimulera till kunskapsfördjupning och utveckling inom slöjdområdet med ett hållbarhetsfokus.

Det finns väldigt många medborgare som engagerar sig i sitt lokala kulturarv, inte minst inom hembygdsrörelsen. Vi stöttar och samarbetar med dessa, till exempel genom vår hembygdskonsulent och med evenemang som Bergslagens historiedagar i slutet av september.

Våra fina och rikhaltiga samlingar av föremål och fotografier växer ständigt genom människors engagemang och vilja att bidra till länets historia. Besök Digitalt museum där det vi digitaliserat finns.

Vi är länets museum, såväl i staden Örebro som på landsbygden, i samhällen och i städer runt om i alla länets tolv kommuner.

Karta och kontakt

Adress

Örebro läns museum
Engelbrektsgatan 3
702 12 Örebro