Lär och upptäck

Leksaksbilar med nummerlappar.

Örebro läns museums uppdrag är att bevara, använda och utveckla ett levande kulturarv i hela Örebro län.

Här finns rikligt med material för skolan och andra som vill fördjupa sig i vårt läns förflutna, byggnader, förhistoria och konstliv. Upptäck våra samlingar genom Digitalt Museum eller besök vårt magasin och kunskapscentrum Länsarvet.

För skolan

Flygfoton av Svartån med och utan bebyggelse.

För skolor erbjuds just nu dessa pedagogiska program:

Vi blir Örebro - som berättar om Örebros och örebroarnas historia de senaste 150 åren. En utställning med många föremål och bilder.

Jag tror jag vet - med teman som utanförskap, kontroll och aktivism. Det handlar om eviga teman som varit aktuella tidigare i historien och som fortsätter att vara det idag. Många spännande föremål visas.

Alla människor! - är ett utställningsrum och en workshop om mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Workshopen bygger på diskussion, dialog och elevaktivitet och är framtagen av Forum för levande historia.

Kontakt:
För bokningar kontakta museipedagog Johanna Björck
019-602 87 11

Föremål

Samlarbilder av filmstjärnor

Örebro läns museum har ca 250 000 föremål från olika epoker -  möbler, kläder, husgeråd, leksaker, teknikhistoriska föremål, mynt och mycket, mycket mer.

En del av föremålen finns utställda på museet på Engelbrektsgatan i Örebro eller i något av våra museer ute i länet. Men de allra flesta hittar du i vårt magasin Länsarvet i Grenadjärstaden i Örebro.
 
På Länsarvet förvaras även fyndmaterial från arkeologiska utgrävningar i länet.                          

Här hittar du också samlingar från:

  • Karolinska läroverket, mynt och arkeologiska föremål 
  • Landstingsmuseet
  • Lantbrukstekniska museet
  • Livregementets Grenadjärers museum
  • Tekniska museet i Örebro
  • Örebro läns slöjdförening


Digitalt Museumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du söka bland våra samlingar. Där finns i nuläget ca: 120 000 poster bestående av foton, föremål och konst.

Konst

Skulpturer föreställande kvinnor på rad, i gjuten brons. Konstnär R. Brixell.

Örebro läns museum äger en omfattande konstsamling. Samlingen uppgår till ca 7000 verk.

Ända sedan början har museets konstsamling vuxit genom inköp och donationer. Bland de senaste och mest betydande förvärven kan nämnas två stora donationer;  av skulptören Ulla Viotti och av målaren och skalbaggssamlaren Karl Axel Pehrson - guldbaggens skapare. Här kan du läsa mer om Karl Axel Pehrson.

Bland de mer kända nationella konstnärsnamnen kan nämnas Sigrid Hjertén, Evert Lundquist, Jan Håfström och Barbro Bäckström. Med regional anknytning kan nämnas Axel Borg, Wilhelmina Lagerholm, Stellan Mörner och Linn Fernström.

länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
I vår konstsamling ingår även en stor donation av konstnären Frans Timéns konstverk. Frans Timén föddes år 1883 i Göteborg. 1936 flyttade han till Örebro. Han var fram till sin död år 1968 verksam som ansedd konstnär i Örebro och ses som en av de viktigare tidigmodernistiska konstnärerna i länet. Hans motiv har oftast naturanknytning och uppvisar en tidlös lätthet och formsäkerhet. Hans bilder är klassiska exempel på rytmik, komposition och harmoniskt färgspråk. På digitalt museum finns en utställning med verk av konstnären Frans Timén.länk till annan webbplats

 

Foto

Äldre foto av Tenngjutaregården

Örebro läns museum har ett omfattande bildarkiv med ca 2 miljoner fotografier, de flesta från länet. De äldsta bilderna är ända från 1850-talet.

Bildsamlingarna registreras fortlöpande i vår Primus databas. Det finns för 200 000 registrerade bilder. och ytterligare tusentals kan sökas manuellt. Alla är välkomna att söka, forska och beställa skannade bilder ur våra samlingar. Bilderna är fria att använda i icke kommersiella sammanhang.


Här finns bland annat Hovfotografen Samuel Lindskog (1872-1953) bildskatt på ca: 30 000 glasplåtar. Och Örebro Kurirens bildarkiv från 1950-2005.Är exempel på samlingar.


Du kan även besöka Digitalt Museumlänk till annan webbplats dä kan du söka i våra samlngar.


 


 

Arkiv

Ritningar av gamla hus

I museets arkiv förvaras deponerade eller skänkta handlingar från föreningar, företag och privatpersoner.

I arkivet finns kartor från länet, trycksaker som priskuranter och affischer, folkminnesuppteckningar, grafik, fotografier och medeltida dokument. Här finns också ett topografiskt arkiv rörande kulturminnesvård och arkeologi.
 
Du är välkommen att besöka arkivet. Vi har gott om studieplatser i biblioteket och i vår forskarsal. Vår arkivarie hjälper dig att plocka fram material.


Obs! Du måste boka tid för att besöka oss.

Förfrågningar till arkivet kan göras på e-post

Bibliotek

Hylla med gamla böcker

Museets forskningsbibliotek innehåller litteratur inom kulturhistoriska ämnen med inriktning på Örebro län. Hos oss kan du till exempel hitta privatpublicerad lokalhistorisk litteratur, sådan som annars kan vara svår att få tag på.

Böckerna kan inte lånas hem, men kan läsas på plats. 

Vi tar gärna emot gamla eller nyskrivna böcker och uppsatser som behandlar vår lokala historia. 

Biblioteket finns på Länsarvet i Grenadjärstaden i Örebro och är tillgängligt för forskare och allmänhet. Skicka e-post för att boka ditt besök.

Obs! Du måste boka tid för att besöka oss.

Förfrågningar till avdelningen kan göras på e-post

Tidsfönster Örebro

Stadskarta med infälld bild av Centralpalatset

Tidsfönster Örebro är en webbplats som ger dig en utsikt till Örebros historia genom äldre fotografier. Här visas hur stadsmiljön har förändrats över tid och hur byggnader, torg, skyltar, affärer och människors kläder har sett ut under olika tidsepoker, från 1860-talet till i dag. Bildpromenaden sträcker sig från Krämaren och Våghustorget i söder, längs rullstensåsen över Storbron, fram till Järnvägsgatan i norr.