Siggebohyttans bergsmansgård

Praktisk information

Bergslagen med sin järnproduktion var viktig för Sverige och hela området har en spännande historia. Bergsmännen hade en unik särställning i befolkningen och hade särskilda privilegier från kungen att bryta malm och producera järn i sina hyttor.

Siggebohyttan är en fin miljö som berättar om livet under andra hälften av 1800-talet. Mangårdsbyggnaden började byggas runt år 1790 och det var en av de rikaste gårdarna i trakten. Inne i huset får klassen ta del av hur en bergsman bodde med sin familj.

I logen finns utställningen Kraft i Bergslagen som visar hur gruvbrytningen gick till vid gruvan och vilka krafter som behövdes för att bryta järnmalmen ur berget. Utställningen är interaktiv och visar flera modeller, bland annat en modell av gruvan när den var i bruk.

I programmet fokuserar vi bland annat på:

 • Bergsmän och bergsbruk
 • Livet på gården
 • De män, kvinnor och barn som bodde på Siggebohyttan
 • Hur hemmet såg ut
 • Olika byggnader på gården
 • De som arbetade på gården, i gruvan och i hyttan
 • Den omgivande miljön och naturresurserna
Förstora bilden

Två varianter av visning

Du kan boka antingen en visning av Familjen, huset och gården eller en visning av utställningen Kraft i Bergslagen i kombination med en vandring upp till gruvan.

Tips på skolresa!

I samband med en bokad visning kan ni förlägga en heldag i området. Matsäck går att äta i gröngräset och vid dåligt väder får ni låna logen. Det finns leksaker och spel i naturmaterial att låna som passar för utomhuslek. Ni kan också gå vandringsleden till gruvan som går på bergsmannens egen uråldriga kyrkstig. Längs vägen upptäcker ni lämningar av milor, varphögar, husruiner och andra spår från järnbrytningens tid. De djupa gruvhålen som ännu finns kvar är idag vattenfyllda och inhägnade. Vandringen är ca 800 m enkel väg. En fin badplats finns också i sjön Usken. I museets egen app som kan guida er runt finns mycket information om gården och gruvan.

Förstora bilden

KOPPLING TILL LÄROPLANEN, LGR 22:

För åk 1-3

Samhällsorienterade ämnen:

 • Rumsliga förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • Hemortens historia och vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om livet där under olika tider.
 • Skildringar av människors levnadsvillkor förr i tiden. Minnen berättade av människor som lever nu.

Fysik (utställningen Kraft):

 • Kraft och rörelse.
 • Tyngdkraft, tyngdpunkt, jämvikt, balans och friktion som kan upplevas och obser­veras vid lek och rörelse.

För åk 4-6

Historia:

 • Jordbrukets omvandling och den stora folkökningen samt översiktligt om den tidiga industrialiseringen i Sverige. Olika konsekvenser av detta för barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor.
 • Vad historiska källor från tidsperioden, till exempel kyrkböcker, fotografier och domstolsprotokoll, kan berätta om det förflutna.
 • Historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel hur historiska händelser och aktörer framställs i böcker och på museer.

Geografi:

 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mine­raler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors an­vänd­ning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer.
 • Utmärkande drag för några natur- och kulturlandskap i Sverige, Europa och värl­den.

Teknik (utställningen Kraft):

 • Tekniska lösningar.
 • Föremål som innehåller rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

För åk 7-9 och gymnasiet

Historia:

 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika orsaker till industrialiseringen och konsekvenser av denna för människor och miljö.
 • Tolkning av historiska källor från någon tidsperiod och granskning utifrån källkritiska kriterier. Värdering av källornas relevans utifrån historiska frågor.

Målgrupp:

Plats: Siggebohyttan, 713 94 Nora, vid sjön Usken mellan Nora och Lindesberg

Programmet ges: maj-september

Maxantal: 30 elever

Kostnad: 900 kr

Tid: 60 min

Boka visning