Betslet från Krutbruket

Förstora bilden

Järnåldersgravar innehåller ofta kvinnors smycken, men av männens prakt i form av vapen och annat brukade inte lika mycket komma med. Ett skäl var att tidens kvinnodräkt ramlade av om man inte satte ihop den med dräktspännen som vi idag skulle kalla säkerhetsnålar eller broscher. Ett annat skäl kan vara att kvinnors och mäns personliga ägodelar ärvdes enligt olika regler i ett samhälle där hustrun i regel flyttade hem till maken när de gift sig.

I rika vikingatida mansgravar brukar man hur som helst hitta stora mängder järnföremål snarare än smycken och prydnadsbeslag i brons och silver. De är förstås ofta ganska sönderrostade, men man kan ändå se smedens hantverksskicklighet i alla vapen, verktyg och annat. Hästutrustning kan också ingå.

1951 grävdes delar av ett gravfält ut vid Krutbruket under Danielsgården i Mosjö kyrkby. Det ligger 400 m söderut från kyrkan längs landsvägen och har farit ganska illa genom grustäkt och odling. Men än idag finns ett tjugotal synliga gravöverbyggnader kvar, mest runda stensättningar och högar. De flesta av de undersökta gravarna hade ett ganska blygsamt innehåll av föremål. Men i en av dem fanns över 60 mestadels svåridentifierade järnföremål, inklusive fina beslag till hästutrustning.

Från tränsbettet i hästens mun går en rembåge upp bakom djurets nacke. Från en punkt på denna vid hästens tinningar går en rembåge över pannan, och en annan ner runt underkäken. Under den yngre järnåldern pryds och förstärks denna remkorsning av ett kvadratiskt eller, i det här fallet, korsformat beslag. Rosten skymmer mycket av det fina hantverket när det rör sig om järnföremål, men man kan fortfarande se ägarens kristna symbol tydligt -- fastän han begravdes kremerad på släktens gamla gravbacke. Liknande betseldetaljer finns från flera av de rika gravarna vid Birka, anlagda ca 875-970.

Andra föremål i ryttargraven vid Krutbruket var tre krukor, en remsölja kanske från en sadel, och tre broddar för resor på vinterväglag.

Länkar

Fornminnesregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.