Detalj av en byggnadsritning

arkiv och bibliotek

ARKIV

I museets arkiv finns handlingar från föreningar, företag och privatpersoner.

Här finns tillexempel kartor från länet, trycksaker som priskuranter och affischer, folkminnesuppteckningar, grafik, fotografier och medeltida dokument. Här finns också ett topografiskt arkiv rörande kulturminnesvård och arkeologi från hela Örebro län.

Du är välkommen att besöka arkivet. Vi har studieplatser i biblioteket och i vår forskarsal. Vår arkivarie hjälper dig att plocka fram material.

Om du vill besöka vårt arkiv måste du boka tid i förväg. Skicka en e-post till info@olm.se. För att säkerställa att vi kan ta emot dig ber vi dig ha god framförhållning.

Bibliotek

Bild från forskningsbiblioteket

Museets forskningsbibliotek innehåller litteratur inom kulturhistoriska ämnen med inriktning på Örebro län. Hos oss kan du till exempel hitta privatpublicerad lokalhistorisk litteratur, sådan som annars kan vara svår att få tag på. Vi tar gärna emot gamla eller nyskrivna böcker och uppsatser som behandlar historia och kultur i Örebro län.

Biblioteket finns på Kaserngården 6 i Grenadjärstaden i Örebro och är tillgängligt för forskare och allmänhet.

Böckerna kan inte lånas hem, men kan läsas på plats. Du kan också själv söka i museets biblioteksdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. här.

Boka tid för att besöka vårt bibliotek genom att skicka en e-post till info@olm.se För att säkerställa att vi kan ta emot dig ber vi dig ha god framförhållning.