Hembygd

Hembygdsrörelsen vårdar och levandegör kulturarvet och gör det tillgängligt för många. Allt bygger på ideella krafter och engagerade medlemmars intresse, lust och nyfikenhet.

Örebro läns museum stöder Örebro läns hembygdsförbund, som för närvarande har ett sjuttiotal medlemsföreningar.

Vår hembygdskonsulent heter Inger Lundberg och vår hembygdskanslist är Katharina Holmberg, du kan kontakta dem via e-post.

Länkar till:
Örebro läns hembygdsförbund Länk till annan webbplats.
Sveriges hembygdsförbund Länk till annan webbplats.

Folkdans på Siggebohyttan.

Handledning om samlingsförvaltning

Under 2023 har Örebro läns museum tagit fram en handledning och filmer i samlingsförvaltning på uppdrag av Sveriges hembygdsförbund. Materialet är särskilt riktat till SHF:s medlemsföreningar och är tillgängligt för alla medlemmar. Du hittar handledningen och filmerna på SHF's hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du ta del av en inspelning av ett webbinarium den 18 oktober 2023 där handledningen presenterades.

Folkdans på Siggebohyttan.

Handledning om vård och bevarande av hembygdsrörelsen samlingar

Örebro läns museum har under våren 2024 tagit fram en praktiskt inriktad handledning riktad till Örebro läns hembygdsförbunds medlemsföreningar. Du lär dig grunderna i föremåls- och utställningsvård, lite om klimat, skadedjur och vikten av att hålla rent hus.

Vård och bevarande-handledning Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Workshop i vård och bevarande

Workshopen den 27 april är inställd.