Bebyggelse

I Örebro län finns en fantastisk blandning av kulturmiljöer som berättar om människors levnadsvillkor från medeltiden till idag. Kulturmiljöerna utgör en variation av bebyggelse och landskap, allt ifrån äldre bergsmansgårdar, industrisamhällen, slott och jordbrukslandskap till nutidens villaområden, parker och höghus. Miljöerna uttrycker olika tiders stilar och ideal, människors drömmar och sociala ställning. Det är vårt kulturarv att förvalta för kommande generationer, så att också de kan ta del av vår gemensamma bebyggelsehistoria och kulturlandskap. En del av länsmuseets uppdrag är att lyfta fram och jobba för bevarande av dessa miljöer.

Byggnadsvård

Att vårda byggnader kräver både en del kunskap och vilja. Vi hjälper gärna till att svara på frågor kring byggnadsvård.

Antikvariska uppdrag

Länets kulturmiljöer behöver ibland inventeras, undersökas och värderas av antikvarisk expertis. Länsmuseets bebyggelseantikvarier utför denna typ av arbete som uppdrag.

Pågående projekt

På museet pågår flera projekt under 2024 där vi gärna vill ha kontakt med er, för att få hjälp att samla in och sprida kunskap.

Tidigare projekt

Örebro länsmuseum har genom åren jobbat brett med olika typer av projekt i länet. Här presenteras några tidigare projekt som museets bebyggelseantikvarier varit inblandade i.