1kvm Lin - ett linprojekt i Örebro län 2021

Alla kan odla lin! Allt du behöver är frö och en kvadratmeter att odla på.
På latin heter lin Linum usitatissimum, det betyder det högst nyttiga. Sällan har väl ett namn beskrivit en växt så bra. Linet klär oss, värmer och föder oss. Och linet drivs av sol, jord och vatten. Linet delar en tusenårig historia med oss människor. För länge, länge sedan kom människan på den smäckra stjälken döljer en urstark fiber. Nu kan du också vara med och odla!

Hemslöjdskonsulenterna i Örebro län på Örebro läns museum arrangerar i år projektet 1kvm lin.

Det är ett lärandeprojekt där vi enskilt och tillsammans odlar och bearbetar linets frö till fiber. Projektet går ut på att deltagarna får en påse linfrön som de själva sår och skördar (yta ca: 1m²). Efter skörd ska linet beredas till fibrer.

Under processen kommer deltagarna att löpande få instruktioner och information för att kunna arbeta på egen hand. När linet är rötat och torkat är det dags för beredningen. Beredningen kan man göra själv eller tillsammans med andra i projektet. För beredningen anordnar vi beredningsträffar (”bråkkalas”) där deltagarna får bereda sitt egenodlade lin eller befintligt lin på plats, genom bråkning, skäktning och häckling. Beredningsträffarna/Bråkkalasen arrangeras på flera ställen i länet.

På en Facebookgrupp för Örebro länlänk till annan webbplats kommer deltagarna att kunna dela med sig av sina erfarenheter och lära sig av varandra.

Projektet pågår i hela landet och på Hemslöjdens hemsidalänk till annan webbplats kan du läsa om vad som sker i resten av Sverige. Det finns också en nationell Facebooksida.länk till annan webbplats Du kan också följa hashtagen: #1kvmlin2021

Om du vill vara med och odla lin så anmäler du dig här:
Anmälan 1kvm lin

Vill du veta mer? Kontakta gärna museets hemslöjdskonsulent Lina Jatko lina.jatko@olm.se, 019-602 87 66

Här på projektets hemsida kommer du att kunna få löpande information under året samt få reda på var och när de olika beredningsträffarna äger rum under hösten. (Läggs ut efter bokat datum).

Samarbetspartners i Örebro län är: Wadköping/Karslund Örebro kommun och Örebro läns slöjdförening.

Här kan du ladda ned en skylt som du kan skriva ut och sätta vid din linodling.

OdlingsskyltPDF (pdf, 1.1 MB)