Slöjdresidens – Slöjden, skogen och hållbarheten

Det här är ett residens för dig som är intresserad av hållbarhet, arbetar professionellt med slöjd och hantverk och använder dig av material från skogen. Här erbjuds du att utforska gränserna kring skogen som plats, materialresurs och socialt rum. 

Residenset vänder sig i första hand till dig som bor i Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Värmland och Örebro län, eller som genom din verksamhet eller person har anknytning till något av länen.

Arrangör är Örebro läns museum, i samarbete med hemslöjdskonsulenter och verksamhetsutvecklare i Region Värmland region Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Västmanland.

Residenset finansieras med stöd av Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Ansökningsperioden är över för i år.

Kontaktperson
Lars Petersson
Slöjdkonsulent Örebro läns museum
070-545 78 22

Tid för residenset

6 dagar, 25 – 30 juni 2024

PLATS

Sixtorp är en f d landsortskola belägen alldeles intill sjön Multen i sydvästra delen av Örebro län, fyra kilometer från Mullhyttan. Här finns öppna landskap som brukats för odling och bete under många generationer. Sixtorp ligger precis i mötet mellan det kuperade landskapet med stora skogsområden som präglar Bergslagen och det flackare, odlade jordbrukslandskapet. I skogen runtomkring finns flera platser, i gläntor och vid sjön, en del med eldstäder. Platser som inspirerar till möten, samtal, reflektion och att använda som socialt rum.

Idag används skolhuset och andra byggnader på området till naturskoleverksamhet, event och vandrarhem. Sixtorp gränsar också till ett naturreservat. Slöjdandet kommer att ske utomhus, under tak.

Läs mer om platsen på www.sixtorp.com Länk till annan webbplats.