Antikvariska uppdrag

Här kan du läsa om olika uppdrag som vi hjälper till med. Vi har möjlighet att ta uppdrag som kräver KUL-2 certifiering

Antikvarisk medverkan

Har du en byggnad eller anläggning som kräver antikvarisk medverkan vid åtgärder? Länsstyrelsen ställer ofta krav på att antikvariskt sakkunnig/expert deltar vid renovering, restaurering eller annan förändring av skyddad bebyggelse och kulturmiljöer. Vi har mångårig vana och erfarenhet av att medverka vid denna typ av projekt. Vi har deltagit i allt från mindre arbeten, som till exempel takomläggningar, till större restaurerings- och renoveringsarbeten på Örebro slott och i flera av länets kyrkor.

Förundersökningar och utredningar

Står din fastighet inför förändringar? Ska du bygga om eller till? Måla om? Vi utför byggnadsantikvariska- eller kulturmiljöutredningar och förundersökningar för att peka på vad som gör din byggnad kulturhistoriskt värdefullt. Det framtagna materialet kan sedan användas som underlag i det fortsatta arbetet eller vid tillstånds- och bidragsansökningar samt vid bygglovsärenden.

Uppdraget utformas och diskuteras fram i samverkan med uppdragsgivaren för att hitta rätt nivå och för att passa syftet.

En förundersökning eller utredning lönar sig oftast i längden. De gör att byggnaden eller miljön kan bibehålla sitt kulturhistoriska värde och karaktär.

Kontakta oss

Julia Larsson, bebyggelseantikvarie

Lars Karlsson Liljas, bebyggelseantikvarie

Inventeringar och dokumentationer

Vi utför byggnadsantikvariska eller kulturmiljöinventeringar och dokumentationer på uppdrag. Det kan gälla allt från enklare dokumentationer av en byggnad till större inventeringar av kyrkogårdar eller mer omfattande stadsbebyggelse och miljöer.

Uppdraget utformas och diskuteras fram i samverkan med uppdragsgivaren för att hitta rätt nivå och för att passa syftet. Det kulturhistoriska värdet står alltid i fokus.

Vård- och underhållsplaner

Vi utför vård - och underhållsplaner utifrån objektets kulturhistoriska värde. Uppdraget utformas och diskuteras fram i samverkan med uppdragsgivaren för att hitta rätt nivå och för att passa syftet. Det kulturhistoriska värdet står alltid i fokus.