Pågående projekt

Örebro läns museum söker ständigt efter att bygga ny kunskap, som sedan kan komma allmänheten till del. Vi bebyggelseantikvarier har två projekt som pågår under 2024.

Kontakta oss

Julia Larsson, bebyggelseantikvarie

Lars Karlsson Liljas, bebyggelseantikvarie

Loftbyggnadsprojektet

Vet du var det finns någon loftbyggnad i länet? Kanske har du en stående på din tomt? Under 2024 påbörjar vi ett projekt med målet att sprida kunskap om vårt läns loftbyggnader. Projektet inleds med en inventering av loftbyggnader där vi hoppas få hjälp av allmänheten att lokalisera denna äldre byggnadstyp.

Loftbyggnaden har använts både som bostadshus och som förrådsutrymme och var som vanligast från senmedeltid fram till 1800-talet. Siggebohyttans mangårdsbyggnad och Kungsstugan i Wadköping är kanske länets mest kända exempel.

Vad är då en loftbyggnad? Ja, det är faktiskt en väldigt bra fråga. En loftbyggnad definieras ofta av sin svalgång som kan vara både öppen och sluten. Loftbyggnaden är vanligen i två våningar med en utkragande överdel, men ibland är svalgången i linje med övrig fasad. Loftbyggnader kan faktiskt även vara i en våning.

En del i projektet är att slipa på definitionen av loftbyggnaden och tydliggöra skillnader mellan denna byggnadstyp och exempelvis härbren och fataburer. Men det handlar också om att identifiera olika timringstekniker och förstå hur loftbyggnaderna använts genom tiderna. Vi behöver dock först upptäcka vad som finns av dessa byggnader ute i länet för att sedan kunna dra slutsatser.

Projektet påbörjas under 2024 och förväntas pågå i några år.

Känner du till en loftbyggnad någonstans ute i länet så får du gärna höra av dig och berätta mer!

Byggnadsvårdsutställningen

Äntligen kommer vi ut i länet med vår mobila byggnadsvårdsutställning! Under 2024 åker vi ut med vårt mobila museum och en utställning som handlar om byggnadsvård och hållbarhet.

Utställningen fokuserar på hur man på ett varsamt sätt kan underhålla sitt hus utan att negativt påverka byggnadernas kulturhistoriska värde. Slit och släng är förlegat, nu är det dags att underhålla!

Vill ni ha besök av Mobila museets byggnadsvårdsutställning? Kontakta länsmuseet för att boka.

Håll utkik i museets kalendarium efter kommande evenemang där byggnadsvårdsutställningen finns på plats.

Loftbod i Rockesholm